De prostaat

Deze klier komt voor bij de man en is gelegen vlak onder de blaas. De plasbuis loopt hier doorheen en het is dan ook goed te begrijpen, dat als deze klier groter wordt het de plasbuis kan dichtdrukken.

In een gemiddelde huisartsen praktijk komen jaarlijks 5-10 veelal oudere mannen met plasproblemen.

De klachten die kunnen wijzen op een vergrote prostaat zijn:

  1. moeite met het goed leeg maken van de blaas,
  2. de straal is vaak slap of onderbroken,
  3. persen tijdens het urineren,
  4. vaak ook s’nachts plassen,
  5. soms een blaasonsteking.

Niet elke vergrote prostaat wordt op dezelfde wijze behandeld. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de grootte van de klier. In een relatief gering aantal van de gevallen berust de vergroting op een kwaadaardig gezwel en is zal in vrijwel alle gevallen een operatie met of zonder medicijnen volgen.

Indien het een goedaardige vergroting betreft, zal afhankelijk van de grootte behandeld worden met medicijnen en of operatie. Deze operatie kan of via de plasbuis en bij erg grote prostaten via de buik. Een zeer vervelende complicatie van de operatie is onvruchtbaarheid.

Een vrij nieuwe methode is “thermotherapie”. Hierbij wordt via de plasbuis een catheter ingebracht en wordt de prostaat verhit, zodat het weefsel asterft.

Hierbij treden weinig complicaties op en deze ingreep kan poliklinisch onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

De behandeling van de “oudemannenkwaal” is de laatste tijd enorm verbeterd en hopelijk zal het er toe leiden,dat mannen zich in een eerder stadium zullen wenden tot hun huisarts.